Unitrans d.o.o.

logo

Medjunarodna spedicija i transport

Svakom klijentu pristupamo individualno u skladu s njegovim potrebama, pomazuci mu da optimizuje svoje troskove,posveti se vlastitom < core-business-u> i unapredi svoje poslovanje !

"Unitrans" Niš je osnovan 1994 godine ,kao međunarodna špedicija ,sa ciljem da svojim poslovnim saradnicima pruži najviši nivo usluge u špediciji.
Upornim radom i višegodišnjim iskustvom došli smo do današnjeg nivoa usluga. "Unitrans" nudi kompletan spektar usluga u spoljnotrgovinskom poslovanju. Vršimo carinsko posredovanje pri uvozu i izvozu roba sa pratećim uslugama od graničnog prijavljivanja do carinjenja.
Dugogodšnja saradnja sa međunarodnim organizacijama širom sveta, kao što su FIATA i IATA, čiji smo član, omogućuje nam uključiivanje u moderne svetske tokove svih roba.
Usluge vršimo u skladu sa najvišim evropskim i svetskim standardima što potvrđuje i dobijanje sertifikata ISO 9001 i HACCP ( Hazard Analysis Critical Control Point).

 


Address: Niš Aerodrom - Vazduhoplovaca 24

Contact Us

Company ID No.:  101533802
FLB: 
Phone:  +381 18 4254385

Find Us

Email:  unitrans.ni@yahoo.com
Website:  No web site
Social:  Facebook.png

Send Us A Message

Commerse